آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی PHP-جلسه پانزدهم

 

Classes and Objects

یک کلاس با کلمه کلیدی class و در ادامه نام کلاس تعریف می‌شود. و تمام خصوصیات و رفتارها داخل آکولاد نوشته می شود.

Syntax

<?php
class Fruit {
  // code goes here…
}
?>

 <?php
class Fruit {
  // Properties
  public $name;
  public $color;

  // Methods
  function set_name($name) {
    $this->name = $name;
  }
  function get_name() {
    return $this->name;
  }
}
?>

صفت‌ها همان متغیرهایی هستند که قراره داده‌ها رو بگیره. در این نمونه دوتا متد داریم برای تعریف متد از function استفاده می‌کنیم. با set_name اسم رو می‌گیریم و انتساب می دهیم و با get_name اطلاعات رو ازش می‌گیریم و ارسال می‌کنیم به خروجی. $this اشاره به شی دارد.

Objects

می توانیم از یک کلاس چندین شی درست کنیم. هر شی دارای تمام خصوصیت‌ها و متدهای تعریف شده در کلاس است. اما مقدارهای متفاوتی دارند. برای ایجاد شی جدید یک متغیر می‌سازیم و از کلاس اصلی ایجادش می‌کنیم. $apple = new Fruit(); 

بعد اسم متغیر را تعیین می‌کنیم :

$apple->set_name(‘Apple’);

 $apple->get_name();

در نمونه زیر نحوه تعریف object‌ها آمده است:

<?php
class Fruit {
  // Properties
  public $name;
  public $color;

  // Methods
  function set_name($name) {
    $this->name = $name;
  }
  function get_name() {
    return $this->name;
  }
}

$apple = new Fruit();
$banana = new Fruit();
$apple->set_name(‘Apple’);
$banana->set_name(‘Banana’);

echo $apple->get_name();
echo “<br>”;
echo $banana->get_name();
?>

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا