آرتا رسانه

آژانس دیجیتال مارکتینگ آرتا رسانه با سالها تجربه کنار شماست

آکادمی آرتا رسانه با دوره های آموزشی رایگان

 

 (Object-Oriented Programming)PHP – What is OOP?

برای نوشتن برنامه های بزرگ نیازمند یک ساختار منظم هستیم که تا بتوانیم از داده‌ها به بهترین وجه استفاده کنیم. برنامه نویسی شی گرایی یک نوع ساختار برای برنامه نویسی ایجاد میکنه. اولین برنامه نویسی شی گرایی برای ++c انجام شده است. در برنامه نویسی شی‌گرا هر موجودیتی را به عنوان یک شی در نظر می‌گیرند مثلا انتخاب واحد دانشگاه دارای موجودیت‌های مختلفی است مثلا دانشجو، استاد، درس و … شی ها همگی یک سری خصوصیات و یک سری رفتار دارند. مثلا برای ماشین خصوصیات برابر است با رنگ ، وزن ، سرعت و… رفتار برابر است با ترمز، حرکت، بوق زدن و …   

در  برنامه نویسی برای شی ای که کلیت را نشان می‌دهد از class استفاده می کنیم. از آن شی می توانیم نمونه های مختلف بسازیم که میشه object .

پیمایش به بالا