آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی جاوااسکریپت-جلسه پنجم

برای تعریف متغیر در جاوا اسکریپت از var,let وconst  استفاده می شود. تفاوت این سه روش تعریف این است که متغیری که با var تعریف میشه ثابت نیست یعنی من میتونم یکبار تعریف کنم var x=25; و دوباره جای دیگری تعریف کنم var x=”leila”; ولی این نحوه تعریف با let و const امکان پذیر نیست . یعنی اگر من تعریف کنم let x=2; دوباره نمی توانم متغیر دیگری را با همبن نام تعریف کنم ، یعنی let x=”2”; دیگر قابل تعریف نیست. این مورد برای const هم همین طور است. حال تفاوت let و const را بررسی میکنیم. در const اگر محتوا را تغییر دهیم errorمی دهد ولی در let error نمی دهد . مثلا اگر من تعریف کردم let x=2; میتوانم x را تغییر دهم و برنامه خطا نمیگیرد ولی در const حتی با تغییر محتوا هم برنامه خطا می گیرد.

 

Operation یا عملگرها

همه ی زبان های برنامه نویسی یک سری دستورات دارند برای محاسبه کردن . در جاوااسکریپت هم این عمگرها به صورت زیر می باشد:

 

عملگرهای محاسباتی

علامت تعریف شده

جمع

+

تفریق

ضرب

*

توان

**

تقسیم

/

باقی مانده

%

یک واحد اضافه کردن به متغیر

++

یک واحد کم کردن به متغیر

 

برای متغیرهای رشته ای هم عملگرها را استفاده میکنیم مثلا برای وصل کردن دو متغیر رشته ای از عملگر + استفاده می کنیم.

Let x = 5 + 5 ; =>x=10

Let y = “5” + “5” ; =>x=55

البته اگر یکی از متغییرها عددی هم باشد باز به صورت رشته ای عمل میکند.

عملگرهای مقایسه

علامت تعریف شده

عملگرهای مقایسه

==

مساوی بودن یا نبودن مقدار متغیرها

===

مساوی بودن یا نبودن مقدار و نوع متغیرها

=!

مساوی نبودن مقدار

==!

مساوی نبودن مقدار و نوع

< 

بزرگتر از

> 

کوچکتر از

=<

بزرگتر مساوی

=>

کوچکتر مساوی

سه عملگر && و ll و! برای عملیات تو در تو و پیچیده استفاده می شوند.

البته من این بخش آخر رو متوجه نشدم .

مثلا  a=10 b=20 باشه

a==b =>false

a>b =>fals

a<b =>true

حالا من بخوام a&&bرو بدونم چیه چطور باید تابعش رو تشکیل بدم ?

A&&b

b

A

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا