نوع داده ها در جاوا اسکریپت

داده ها در جاوا اسکریپت انواع مختلفی دارند که سه نوع متداول آن عددی ، رشته ای و object  است که ترکیبی از رشته ای و عددی است .

  • Number : در جاوااسکریپت تمام اعداد چه صحیح چه اعشاری و … از نوع number یا عددی به حساب می آیند
  • String : در جاوااسکریپت حروف و کلمات از نوع string یا رشته ای به حساب می آیند یعنی رشته ای از حروف و کارکترها کنار هم و داخل دابل کوتیشن فرار می گیرد.
  • Object :object یا شی در جاواسکریپت برای مشخص کردن ویژگی های شی استفاده می شود و هر مشخصه یک نام و یک مقدار دارد که با استفاده از نام آن ویژگی را می توان مشخص کرد . و هر جا لازم بود با استفاده از نام به آن دسترسی داشت. این ویژگی ها داخل یک آکولاد نوشته می شود و با کاما جدا میشود. Object میتواند شامل داده های عددی و رشته ای باشد . 

Let x={ firstName:”sara”, lastName:”mohebi”, age: 25};

 

آرایه ها   

تعدادی متغیر هم جنس است. که داخل یک براکت کنار هم قرار می گیرد و با کاما از هم جدا می شوند . هر کدام از این متغیرها یک مشخصه دارد که به وسیله آن میتوان به آن دسترسی داشت و از صفر شروع می شود. مثلا اسامی بچه های یک کلاس :

Let student=[”leila”,”sara”,”zahra”,”ali”]                     

در اینجا  Leila با مشخصه [0]شناخته می شود. و بقیه هم به ترتیب,[1] [2] [3]

ارسال نظر غیر فعال شده