آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی جاوااسکریپت-جلسه نوزدهم

دستورbreak  و continue

دستور break باعث میشه حلقه متوقف بشه و ادامه پیدا نکنه مثلا اگر در یک حلقه for شرط i<10  باشد و دستور break اینطور باشد که if(i===5) {break;} وقتی حلقه به عدد 5 رسید دیگر ادامه پیدا نمی کند . در دستور continue دستور ادامه پیدا میکند منتهی خود عدد مشخص شده را چاپ نمیکند و بعد از آن را چاپ میکند.

Sets  (مجموعه ها)

ایجاد یک Set: برای ایجاد یک مجموعه جدید از مت new set() استفاده میکنیم.

Const letters=new set([“a”,”b”,”c”]);

Add() Method

این متد برای افزودن متغیر ها برای مجموعه ایجاد شده به کار می رود.

ForEach() Method

برای Setها مثل آرایه ها می توانیم با ForEach به آیتم هاش دسترسی پیدا کنیم .

Value() Method

با این متد هم میتوان به مقادیر یک  مجموعه دسترسی پیدا کنیم.

 

Maps

 Map ها آرایه ای از آرایه ها هستند و متد های مختلفی دارند.

برای ایجاد یک map از new Map استفاده می کنیم .

با متد set() میتوان مقدار دهی کرد یعنی مثلا یکی از عناصر map را جایگزین کرد با عنصرمد نظر خودمان.

متد get() عنصر را دریافت می کند.

خصوصیت size تعداد عنصر را برمی گرداند .

متد delete() یک عنصر را حذف میکند. عنصر را خودمان تعیین میکنیم .

متد has() بودن یا نبودن یک عنصر را مشخص میکند و جواب آن true یا  false می باشد.

در جاوااسکریپت 5 نوع داده مختلف داریم:

  • String
  • Number
  • Boolean
  • Object
  • Function

برای یافتن نوع داده از عملگر typof استفاده می کنیم.

هر object ای یک سازنده یا والد دارد که می توانیم با دستور constructor به آن دسترسی پیدا کنیم .

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا