حلقه ها   (Loops)  

در دستورات حلقه براساس شرطی که می گذاریم حلقه بارها تکرار می شود. ما انواع حلقه را داریم مثل  for ,whileو…

حلقه for  بیشترین استفاده را دارد و syntax آن بصورت زیر است:

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
  
}

برای حلقه for سه گام تعریف می شود. گام اول ، گام شروع است و اوصولا متغیر مقدار دهی اولیه می شود. در گام دوم شرایط ارزیابی می شود و برای چک کردن و ادامه کار است. در گام سوم اگر گام دوم ادامه پیدا کند مقدار متغیر را افزایش می دهد و دوباره حلقه تکرار می شود . حلقه تا زمانی که گام دوم متوقف نشود ادامه دارد . مثلا اگر بخواهیم مجموع 1 تا 5 را حساب کنیم گام اول متغییر را تعریف می کنیم و به آن مقدار یک یا در اینجا 0 هم قرار دهیم ایرادی ندارد. حتی می توانیم گام اول را اصلا ننویسیم و قبل از حلقه متغیر را تعریف کنیم. سپس در گام دوم محدوده متغیر را مشخص میکنیم در اینجا می شود i<=5 سپس در گام سوم یک واحد به متغیر اضافه میکنیم. i++

Let sum=0;

Let i=0;

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  sum= sum+i;

alert(sum);
}

ارسال نظر غیر فعال شده