آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی جاوا اسکریپت-جلسه سی چهارم

 

The addEventListener() method

addEventlistener()  زمانی استفاده می شود که چندین رویداد را بخواهیم برای یک عنصر پیاده کنیم . این تابع زمانی که یک رویداد اتفاق می افتد یک فانکشن را اجرا می کند در واقع یک شنونده است. Syntax آن بصورت زیر است:

element.addEventListener(event, function, useCapture);

event همان رویدادهایی هستند که یادگرفتیم فقط بدون on نوشته می شود. مثلا اگر رویداد onclick مدنظر ما باشد، بدون on نوشته می شود. Function همان اسم تابعی است که می خواهیم اجرا شود و useCapture یک گزینه اختیاری است کخ می تواند مقدار true یا fals بگیرد. اگر بخواهیم رویدادها از عنصر بالایی شروع شود و به سمت عنصر داخلی تر ادامه پیدا کند true قرار می دهیم و اگر بخواهیم از عنصر داخلی شروع شود و به عنصر بالایی ختم شود fals قرار می دهیم. این گزینه زمانی که ما از رویدادهای مختلف برای عناصر تو در تو استفاده می کنیم و ترتیب انجام رویدادها مهم است، خیلی کاربردی است.

برای حذف رویدادها از متد removeEventListener() استفاده می کنیم.

element.removeEventListener(“mousemove”, myFunction);

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا