آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی جاوااسکریپت-جلسه بیست و هفتم

 

Object Constructor

Constructor یک سازنده شی است و به شکل تابع نوشته می شود و همواره با خود شی هم نام است. Constructor با حروف بزرگ شروع می شود . هم چنین برای فراخوانی شی های جدیدی که می سازیم باید تابع Constructor  با کلمه new صدابزنیم.

function Person(first, last, age, eye) {
  this.firstName = first;
  this.lastName = last;
  this.age = age;
  this.eyeColor = eye;
}

const myFather = new Person(“John”, “Doe”, 50, “blue”);

document.getElementById(“demo”).innerHTML=

“My father is ” + myFather.age  “.”+

در این مثال ما برای شی person یک constructor ساختیم و شی جدید به نام myfather ساختیم که با صدا زدن person آن را فراخوانی میکنیم.

برای اضافه کردن یک خصوصیت به آبجکت کافیه آن را به شی ساخته شده اضافه کنیم . myFather.nationality = “English”;

برای اضافه کردن یک متد نیز متد را با شی ساخته شده فراخوانی می کنیم.

myFather.name = function () {
  return this.firstName + ” ” + this.lastName;
};

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا