آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی جاوااسکریپت-جلسه یازدهم

آرایه به تعدادی متغیر که در کنار هم قرار می گیرند و فضایی از حافظه را اشغال می کنند گفته می شود عناصر آرایه ممکن است از یک نوع باشد یا نباشد.

برای تعریف آرایه می توان به شکل های مختلف اینکار را انجام داد.

 • Const points = newArray()
 • Const points = []
 • Const points = newArray (10,20,30)
 • Const points= [10,20,30]

اگر بخواهیم نوع آرایه را برگردانیم از typeof استفاده می کنیم .

Const fruits = [“a”,”b”,”c”];

Document.getElementById(“demo”).innerhtml = typeof fruits; => object

آرایه یک نوع object  هست.

برای اینکه بدانیم متغیری که مقدار دهی شده آرایه هست یا نه می توانیم از دستور زیر استفاده کنیم :

Array.isArray(fruits);

جواب true یا  false است.

Instanceof هم به ما کمک میکنه تشخیص بدهیم که متغیر ما آرایه هست یا خیر.

Const fruits = [“a”,”b”,”c”];

Fruits Instanceof Array

 

 

 متدهای آرایه Array Method

 • Tostring() Method

با این متد آرایه را به رشته تبدیل می کنیم.

 • Join() Method

این متد کار tostring  رو انجام میده و علاوه براون یک جداکننده هم میتواند بین عناصر آرایه ملحق کند.

Let x = [“a”,”b”,”c”,”d”];

Document.getElementById(“demo”).innerhtml = x.join(“*”);

 • a*b*c*d
 • pop() Method

متد pop() آخرین عنصر آرایه را حذف می کند .

 

 • push() Method

این متد یک عنصر به آخر آرایه اضافه می کند.

عنصری که می خواهیم اضافه شود داخل متد push  قرار می دهیم.

 

 • Shift() Method

خونه اول رو حذف می کنه و بقیه رو شیفت میده به جای اون.

 

 • Unshift() Method

این متد یک عنصر به ابتدای آرایه اضافه می کند .

 • Changing element

برای تغییر دادن یک عنصر از آرایه می توانیم با استفاده index number اینکار را انجام دهیم .

Const fruits = [“a”,”b”,”c”,”d”];

Fruits [0]= “e”;

در جواب به جای a , e را جایگزین می کند.

 • Array length

 

یک راه دیگر برای اضافه کردن عنصر به انتهای آرایه استفاده از

 Array length است.

 • Array delete()

با این متد عنصر مورد نظر را می تونیم حذف میکنیم ولی با این متد خونه عنصر حذف نمیشه بلکه فقط خونه عنصر روخالی میکنه. برای حذف بهتره از pop() یا  shift() استفاده کنیم.

 

-10    Concat() Method

این متد دوتا آرایه رو به هم وصل میکنه.

 

 -11 Splice() Method

متد splice برای اضافه کردن عناصر جدید به آرایه است.

Const fruits = [“a”,”b”,”c”,”d”];

Fruits.splice(2,0,”e”,”f”);

در دستور بالا 2 موقعیت عنصری که باید اضافه شود را نشان می دهد و 0 یعنی هیچ عنصری از آرایه ها حذف نشود. بقیه عناصر هم قرار هست اضافه شوند .

12- Slice() Method

این متد برای برش دادن است و به ازای عددی که داخل متد نوشته می شود از ابتدای آرایه عنصرها را برش می دهد مثلا اگر slice(3) باشد سه عنصر اول آرایه را حذف و بعد از آن را نمایش می دهد.

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا