آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی PHP-جلسه یازدهم

PHP Date and Time

تابع date() برای قالب بندی زمان یا تاریخ استفاده می‌شود.

Syntax

date(format,timestamp)

ورودی date() یک رشته است.

در این تابع دو مقدار داریم که format یک المان ضروری است و فرمت timestam رو مشخص می کند. ولی timestamp اختیاری است و زمان فعلی را نسبت به 1/1/1970  مشخص می‌کند.

  (php گرفتن تاریخ در)Get a Date

کاراکترهایی که برای تاریخ استفاده می شود :

 : نشان دهنده روز ماه  d

 : نشان دهنده ماه  m

                                                                                                   : نشان دهنده سالy

 : نشان دهنده هفته l

 

<?php
echo “Today is ” . date(“Y/m/d”) . “<br>”;
echo “Today is ” . date(“Y.m.d”) . “<br>”;
echo “Today is ” . date(“Y-m-d”) . “<br>”;
echo “Today is ” . date(“l”);
?>

در نمونه بالا با استفاده تابع date تاریخ را نشان میدهیم که میتواند جداکننده های مختلفی داشته باشد.

Get a Time  (گرفتن زمان در php)

کاراکترهای رایج به شرح زیر است :

H – برای نمایش یک ساعت از روز در قالب 24 ساعته استفاده می‌شود

h – برای نمایش یک ساعت از روز در قالب 12 ساعته استفاده می‌شود

i – برای نمایش دقیقه‌ها استفاده می‌شود

s – برای نمایش ثانیه ها استفاده می‌شود

a – حروف کوچک Ante meridiem و Post meridiem (صبح یا بعد از ظهر)

 

<?php
echo “The time is ” . date(“h:i:sa”);
?>

 (پیدا کردن منطقه زمانی خودمان )Get Your Time Zone

<?php
date_default_timezone_set(“America/New_York”);
echo “The time is ” . date(“h:i:sa”);
?>

برای پیدا کردن منطقه زمانی خودمان باید نام قاره و پایتخت کشور را به تابع بدهیم تا بتواند زمان را برگرداند مثلا برای ایران به صورت زیر است:

 

<?php
date_default_timezone_set(“ASIA/TEHRAN”);
echo “The time is ” . date(“h:i:sa”);
?>

 

 

ساخت تاریخ با استفاده از تابع ()mktime

Syntax

mktime(hour, minute, second, month, day, year)

 

با استفاده از این تابع می توان تاریخی که می خواهیم را با مشخص کردن پارامترهایی که میگیرد ایجاد کرد.

<?php
$d=mktime(11, 14, 54, 8, 12, 2014);
echo “Created date is ” . date(“Y-m-d h:i:sa”, $d);
?>

Created date is 2014-08-12 11:14:54am <=

 

ساخت تاریخ از یک رشته با تابع strtotime()

Syntax

strtotime(time, now)

 

<?php
$d=strtotime(“10:30pm April 15 2014”);
echo “Created date is ” . date(“Y-m-d h:i:sa”, $d);
?>

Created date is 2014-04-15 10:30:00pm<=

می توان به جای تاریخ به صورت عددی مقادیر مختلفی قرار داد مثلا تاریخ فردا یا هفته بعد و .. را php تشخیص می دهد:

<?php
$d=strtotime(“tomorrow”);
echo date(“Y-m-d h:i:sa”, $d) . “<br>”;2022-04-16 12:00:00am

$d=strtotime(“next Saturday”);
echo date(“Y-m-d h:i:sa”, $d) . “<br>”;2022-04-16 12:00:00am

$d=strtotime(“+3 Months”);
echo date(“Y-m-d h:i:sa”, $d) . “<br>”;2022-07-15 06:53:40am
<?

اینکه در اینجا تاریخ فردا و یکشنبه بعد هر دو یکسان است به خاطر این است که روز شنبه است و فردا و یکشنبه بعد در یک روز است.

PHP Include Files

وقتی بخواهیم تعدادی کد یکسان را در چندین صفحه وب داشته باشیم مثلا منو و فوتر یابت در تمام صفحات وب تکرار می شود. در این حالت برای پرهیز از کدنویسی اضافه باید فوتر و منو را داخل فایلهای جداگانه قرار دهیم و در صفحات دیگر فقط include کنیم.

Include() و  require() مثل هم عمل میکنند مگر در موارد خطا. یعنی در صورت ایجاد خطا require() اسکریپت را متوقف میکند و یک خطا نشان میدهد ولی include() فقط خطا را تولید میکند و برنامه متوقف نمی‌شود.

از require() برای مواقعی که فایل برای برنامه لازم است و باید اجرا شود استفاده کنید و از include() زمانی که اگر فایل اجرا هم نشود الزامی نیست استفاده کنید در اینجا اگر فایل اجرا نشود هم حتما باید برنامه ادامه پیدا کند.

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا