سئو و بهینه سازی سایت با gtmetrix

20,000,000

در صورتی که برای بهینه سازی سایت خود مشکل دارید میتوانید با خرید پکیج  سئو و بهینه سازی سایت با gtmetrix  در مدت یک هفته سایت خود را با رتبه A بهینه شده در جی تی متریکس تخویل بگیرید

دسته:

در پکیج سئو و بهینه سازی سایت با gtmetrix در صورتی که برای بهینه سازی سایت خود مشکل دارید میتوانید با خرید پکیج  سئو و بهینه سازی سایت با gtmetrix  در مدت یک هفته سایت خود را با رتبه A بهینه شده در جی تی متریکس تحویل بگیرید.

این پکیج برای تمامی سایت های وردپرسی و غیر وردپرسی قابل انجام است .

پس از پرداخت مبلغ کارشناسان ما با شما تماس گرفته و اطلاعات سایت شما دریافت مینمایند و بعد از اتمام کار با گزارش کتبی سایت را با رتبه A  Gtmetrix به حضورتان تحویل میدهند.

موارد رفع ایراد در جی تی متریکس شامل

 • رفع ارور Preconnect to required origins
 • رفع ارور Keep request counts low and transfer sizes small\
 • رفع خطای Minify JavaScript
 • رفع خطای Minimize main-thread work
 • رفع خطای Eliminate render-blocking resources
 • رفع خطای Ensure text remains visible during webfont load
 • رفع خطای Minify CSS
 • رفع خطای Enable text compression
 • رفع خطای Enable Keep Alive
 • رفع ارور Defer offscreen images
 • رفع خطای Efficiently encode images
 • رفع خطای Avoid non-composited animations
 • رفع خطای Combine images using CSS sprites
 • رفع خطای Avoid serving legacy JavaScript to modern browsers
 • رفع خطای Avoid multiple page redirects
 • رفع خطای Avoid long main-thread tasks
 • رفع خطای Avoid enormous network payloads
 • رفع خطای ()Avoid document.write
 • رفع خطای Avoid CSS @import
 • رفع خطای Avoid chaining critical requests
 • رفع خطای Avoid an excessive DOM size
 • رفع خطای Preload key requests
 • رفع خطای Use video formats for animated content
 • رفع خطای Use passive listeners to improve scrolling performance
 • رفع خطای Use HTTP/2 for all resources
 • رفع خطای Serve images in next-gen formats
 • رفع خطای Remove unused JavaScript
 • رفع خطای Replace large JavaScript libraries with smaller alternatives
 • رفع خطای Remove unused CSS
 • رفع خطای Remove duplicate modules in JavaScript bundles
 • رفع خطای Reduce JavaScript execution time
 • رفع خطای Reduce the impact of third-party code

در صورتی که هنوز سایت سفارش نداده اید میتوانید با خرید سایت ارزان یک سایت حرفه ای و بدون نقص را در کمتر از ۲۴ ساعت از ما تحویل بگیرید