آرتا رسانه

آموزش برنامه نویسی php-جلسه دوم

متغیرها در php

در هر زبانی برای ارسال داده به سمت رم یا cpu باید متغیر تعریف کنیم. در php برای شروع متغیر در ابتدا از دالر($) استفاده می کنیم. در php نوع متغیر را خود برنامه تشخیص می دهد و نیازی به تعریف ندارد.

 چند نمونه متغیر :

$firstName= “leila”;

$avg= 20;

بهتر است موقع تعریف متغیر برخی نکات را مد نظر داشته باشیم

  • متغیرهای تک بخشی مثل avg با حروف کوچک نوشته شوند
  • متغیرهای دوبخش یا چند بخش با حروف کوچ شروع شوند و بخش دومم با حرف بزرگ شروع شود، مثل firstName به این نحوی نوشتن camelCaseمی گویند.
  • متغیرها نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند مثلا $age با $AGE فرق دارد. موقع فراخوانی حتما باید متغیر را عینا همانطور که تعریف شده بنویسیم.

اگر بخواهیم دو رشته را به هم متصل کنیم از .(دات) استفاده می کنیم.

Echo “my name is”.”leila”;

 

  • اگر بخواهیم بین دو رشته چند ت فاصله بندازیم می توانیم از کارکترهای خاص استفاده کنیم.

Echo “my name is”.”   ”.  ”.”leila”;

به جای استفاده از کارکترهای خاص می توانیم از توابع آماده در php هم استفاده کنیم که برای فاصله انداختن است.

آرتا رسانه
آرتا رسانه
دیجیتال مارکتینگ چیست؟
Loading
/
پیمایش به بالا