آرتا رسانه

آژانس دیجیتال مارکتینگ آرتا رسانه با سالها تجربه کنار شماست

آکادمی آرتا رسانه با دوره های آموزشی رایگان

Changing the value of an attribute

راه دیگر برای تغییر دادن صفحه وب با جاوااسکریپت این است که با استفاده از صفت های هر تگ این کار را انجام دهیم .

>img id= “image” src=”smiley.gif” width=”160” height=”120”>

<script >

document.getElement(‘image’).src=”landscape.jpg”;

</script>

در این مثال ابتدا یک عکس قرار داده شده بعد با استفاده از صفت src عکس دیگری جایگزیم می شود .

document.write()

با این متد هر متدی را بخوایم یک جای مشخص قرار بگیره همون جا می نویسیم و تو همون محل تایپ میشه .

document.write(“hello”)

Form Validation

یکی دیگر از راه های اعتبار سنجی فرم ها استفاده document.forms است :

< script >

function validateForm() {
  let x = document.forms[“myForm”][“fname”].value;
  if (x == “”) {
    alert(“Name must be filled out”);
    return false;
  }
}

</script>

<form name=”myForm” action=”/action_page.php” onsubmit=”return validateForm()” method=”post”>
Name: <input type=”text” name=”fname”>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

پیمایش به بالا