آرتا رسانه

آژانس دیجیتال مارکتینگ آرتا رسانه با سالها تجربه کنار شماست

آکادمی آرتا رسانه با دوره های آموزشی رایگان

تابع ()Date

تابع ()Date تابعی است که توسط یک برنامه نویس ساخته شده و حالت های مختلفی داره و برای استخراج تاریخ ، ماه و روز و سال مورد استفاده قرار می گیرد.

این تابع حالت های مختلف نمایش داره:

حالت اول:

new Date()

تابع new Date() تاریخ فعلی رو نشون میده و روز و ماه و سال و ساعت رو نشون میده.

حالت دوم : 

new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)

در این حالت می توان پارامترهای سال و ماه و … را مشخص کرد مثلا برای سال 2000  و ماه دسامبر و…. پارامترها را به تابع میدهیم و تابع آن تاریخ را برمی گرداند.

اگر برای ماه و روز مثلا عدد بزرگتر از محدوده تعیین کنیم (مثلا برای ماه 16یا برای روز 8 قرار دهیم )خطا نمیدهد بلکه برای ماه سال بعد را در نظر میگیرد و برای روز ماه بعد . اگر روز رو تعیین نکنیم اول ماه تعیین شده رو نشون میده واگر فقط سال تعیین بشه همان تاریخ مبدا را برمی گرداند با ثانیه متفاوت و مثل new Date(milliseconds) عمل می کند.

حالت سوم :

new Date(date string)

در این حالت زمان را به صورت رشته به تابع می دهیم و در جواب تاریخ را برمی گرداند. مثل مثال پایین :

     const d = new Date(“October 13, 2014 11:13:00”);

 

حالت چهارم :

new Date(milliseconds)

در جاوا اسکریپت تاریخ به صورت ثانیه ذخیره میشود یعنی اگر یک عدد به تابع Date بدهیماز تاریخ مبدا آن را حساب میکند و تاریخ را نشان میدهد. اگر 0 بدهیم زمانی که نشان میدهد برابر است با 01/01/1970.

پیمایش به بالا